Redakcja Bystrzycka 61 m.3
54-215 Wrocław
tel. 71 351 10 94
Redaktor naczelny prof. Antoni Kuczyński
konto bankowe PKO BP S.A. I/O Warszawa
85-1020-1013-0000-0502-0149-8617
Wydawca Zarząd Główny Związku Sybiraków
Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa
webmaster
projekt strony
hosting
z wykorzystaniem styleshout.com
mzplanet.com