Poparcie dla Ukrainy

Adres redakcja Bystrzycka 61 m.3
54-215 Wrocław
tel. 71 351 10 94
Redaktor naczelny prof. Antoni Kuczyński
Redakcja A. Dobroński, A. Dzienkiewicz,
M. Dziura, A. Głowacki, G. Pełczyński
sekretarz: M. B. Kuczyńska
Wydawca Zarząd Główny Związku Sybiraków
Chmielna 15, lok. 107, 00-021 Warszawa
tel. 22 827 93 71, 798 790 633
webmaster
projekt strony
hosting
z wykorzystaniem styleshout.com
mzplanet.com