” ZESŁANIEC „ to od 25 lat jedno z najważniejszych czasopism dokumen­tujących i upamiętniających dramatyczną historię zesłań i deportacji Polaków na Sybir. Czasopismo nieprzerwanie wydaje Związek Sybiraków, obecnie wspólnie z Muzeum Pamięci Sybiru.

FRAGMENT PUBLIKACJI nr 87: Każda instytucja ma swoje momenty przełomowe – decydujące o jej losie, postrzeganiu przez innych, przyszłości… Muzeum Pamięci Sybiru, pomimo niedługiego czasu fun
FRAGMENT PUBLIKACJI nr 86: W literaturze polskiej Gustaw Zieliński (1809-1881) określany jest jako piewca stepów syberyjskich. Jako jeden z nielicznych zesłańców był autorem wielu utworów poet
FRAGMENT PUBLIKACJI nr 85: MUZEUM MARZEŃ SYBIRAKÓW. „Takie muzeum jest absolutnie konieczne. Niech coś po nas pozostanie. Jakaś pamięć…” – te słowa jednego z Sybiraków, Jerzego Seweryn

0